Home | Wie zijn wij | Contact

Ultra Limes Advies B.V.


Wat betekent Ultra Limes?

Limes is de naam van de grens van het oude Romeinse Rijk, deze viel voor een groot deel samen met de rivier de Rijn. De achternaam van één van de oprichters van Ultra Limes Advies. Ultra betekent "over" of "aan weerszijde". Het bedrijf staat dus voor advisering “over grenzen heen”. Alle vraagstukken worden in samenhang bekeken en opgelost, er wordt verder gekeken dan de neus lang is.

Niet elk mooi plan wordt tot een goed einde gebracht. Dit heeft meestal niet met ambities van de plannenmakers te maken. Onrendabele voorzieningen, uiteenlopende belangen, communicatieproblemen: allemaal zaken die tot strubbelingen in het ontwikkelingsproces kunnen leiden.

Centraal in onze begeleiding staat het vormgeven van strategische samenwerkingsconstructies (waaronder publiek private samenwerking), het managen van risico’s en het uitstippelen van het best te bewandelen juridische pad.

Hierbij houden we ook de inhoudelijke kwaliteit van het plan in het oog. Omdat wij over de grenzen heenkijken en daardoor de verschillende thema's van gebiedsontwikkeling kunnen combineren en aan elkaar kunnen koppelen, kunnen wij uw projecten optimaal sturen en bewaken en vormgeven. 
Ultra Limes Advies B.V. | Rijksstraatweg 380 | 2025 DS Haarlem |info@ultralimesadvies.nl